ניהול תהליך הקמת מערכות סולאריות

הדרך הפחות מומלצת אך נפוצה:

נתקבלו בחזקתכם מספר הצעות מחיר מיזמים\קבלנים שונים

1.

 מציע,מתכנן את המערכת או מציע מערכת בהתאם לסוג הפנלים , ממירים , שולחנות וציוד שנוח לו לעבוד איתם , שיש לו את הציוד שאולי הוזמן ונרכש , שיש לו מחיר טוב עבורם.

2.

ההצעות שהתקבלו הינן הצעות שיש צורך לבצע בהן התאמות וקבלת הבהרות מהמציעים על מנת לבצע השוואות בין ההצעות ולהגיע למסקנה מהוא המחיר לכל קילו ווט – תהליך זה יקח זמן וכן ידרוש לשלוח לכל מציע הגדרות טכניות מדוייקות לרכיבים השונים של המערכת על מנת  שיהיה אפשר להשוות בין ההצעות

3.

הדרך היותר מומלצת ואף פחות נפוצה:

על מנת לבצע מפרט טכני שיכלול את כל מרכיבי המערכות בגגות השונים יש לבצע סיור בדיקת התכנות , בחינת נתוני הגגות , בחינת תשתיות חשמל נדרשות לביצוע חיבור למערכת החשמל הקיימת , בחינת אופן ההתחברות לחחי וכן מאוד ממולץ לבצע PVSYST לכל גג ובכך לקבוע את גודל המערכת האפשרית וכן את התפוקה השנתית שבה אפשר לחייב את המציעים ובכך להגן על ההשקעה

1.

המציעים מגישים הצעת מחיר בהתאם לנדרש בתוכניות , במפרט ובהסכמים

2

המציעים מתחרים על המחיר הטוב ביותר ועל הציוד הטוב ביותר שיוגדר במפרט הטכני בתאום עם המזמין על דעת המזמין

3.

למזמין יש יכולות לקבוע בשלב זה את ההכנסות, כיסוי ההוצאות, קביעת קנסות למקרא של אי עמידה ביעדים , לוחות זמנים , נספח PR ,בטחונות, ביטוחים כבר בשלב זה

4.